قیمت ها به صورت روزانه آپدیت میگردد.

1402/11/25

قیمت زعفران
ردیف نام محصول قیمت هر کیلو(تومان)
1 سوپر نگین اتویی 88/800/000
2 سوپر نگین صادراتی 83/500/000
3 سوپر سرگل 76/200/000
4 نگین 81/100/000
5 شکسته زعفران(نرمه) 54/000/000
قیمت چای
ردیف نام محصول قیمت هر کیلو(تومان)
1 چای سیاه ایرانی 230/000
2 چای سبز ایرانی 200/000
3 چای ممتاز هندوستان 350/000