فروش سفارشی

با بسته بندي و لیبل اختصاصی


تمامی محصولات چاي و چاي هاي ترکیبی قابلیت سفارش در وزن هاي مختلف و طراحی و درج لیبل و یا لوگوي اختصاصی مشتریان سازمانی ، هتل ها ، کافه ها و رستوران ها می باشند.

انواع چای های قابل سفارش

چاي سیاه ایرانی
چاي سیاه هندوستان
چاي سیاه ایران و هندوستان
چاي سیاه و گل سرخ
چاي سیاه و نبات
چاي سیاه و دارچین
چاي سیاه و زعفران
چاي سبز
چاي سبز و زعفران
چاي سیاه و هل